Informacja celna

INFORMACJA CELNA – OGRANICZENIA W PRZEWOŻENIU NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW I GOTÓWKI:

 

Od 1 stycznia 1993 r. w państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje zasada swobodnego przepływu osób, towaru i kapitału. Niemniej, przepisy unijne regulują obieg niektórych kategorii produktów m.in. tytoniu i alkoholu.

W ich przypadku – biorąc pod uwagę prywatne zakupy - przewidziano następujące limity:

 

Papierosy  - do 800 sztuk

Cygara  - do 200 sztuk

Tytoń  - do 1 kg

Alkohol lub napoje alkoholowe powyżej 22% - do 10 l

Alkohol lub napoje alkoholowe poniżej 22% - do 20 l

Wino - do 90 l, z czego do 60 l szampana

Piwo - do 110 l

 

Nie ma ograniczeń formalnych co do ilości wwożonych i wywożonych pieniędzy. Jednakże zgodnie z przepisami unijnymi, podróżni wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium Włoch są zobowiązani do zgłaszania organom celnym posiadanej przy sobie gotówki w kwocie równej lub wyższej niż 10.000 EUR (także jej ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcjach, obligacjach, czekach podróżnych, itp.). Brak zgłoszenia deklaracji powoduje bardzo wysokie sankcje finansowe.

W przypadku kiedy przewożone są kwoty przewyższające sumę 10.000 €, należy wypełnić stosowną deklarację i przedłożyć ją odpowiednim władzom na granicy w chwili wjazdu lub wyjazdu z Włoch.

 

Brak wyżej wymienionej deklaracji powoduje:

- w przypadku kiedy przewożona suma pieniędzy przewyższa wyznaczony próg o kwotę do 10.000€, władze włoskie rekwirują 30% sumy wykraczającej poza ustalony limit oraz nakładają sankcję pieniężną wynoszącą od 10 do 30% kwoty przekraczającej limit;

- w przypadku kiedy przewożona suma pieniędzy przewyższa wyznaczony próg o kwotę powyżej 10.000€, władze rekwirują 50% sumy wykraczającej poza ustalony limit oraz nakładają sankcję pieniężną wynoszącą od 30 do 50% kwoty przekraczającej limit.

 

Minimalna sankcja pieniężna wynosi 300€.

Od decyzji władz włoskich przysługuje prawo odwołania do Ministerstwa Gospodarki i Finansów.

 

Zwierzęta domowe towarzyszące właścicielom w podróży do państw Unii Europejskiej muszą mieć paszporty, co jest wymogiem prawa unijnego. Do wyrobienia paszportu z emblematami UE potrzebne są dokumenty zawierające dane właściciela oraz informacje na temat zwierzęcia. Niezbędne jest także przedstawienie zaświadczenia o szczepieniach zwierzęcia i przebytych chorobach. Zwierzę musi mieć identyfikator w postaci elektronicznego chipu, którego numer i miejsce umieszczenia będą odnotowane w paszporcie. Paszporty wydają lecznice weterynaryjne. Ich spis znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (http://www.vetpol.org.pl/paszporty/rejestr-upowanionych-lekarzy-do-wydawania-paszportow). Identyczne zasady obowiązują w przypadku podróżowania z psami i kotami do sąsiednich państw nie należących do UE, ale mających te same standardy ochrony przed wścieklizną, tzn. do Watykanu i San Marino.